Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
49
liij nog Spanjaarden in dezelve, dan den honger
als de oorzaak zijner komst op te geven. De jongen
kwam in de schans, vond die veria ten,, en wenkte met
den hoed ; evenwel voedde men in de stad nog eenig
mistrouwen wegens de listen der Spanjaarden, den-
kende , dat hij hiertoe door hen wel genoodzaakt kon-
de zijn. Er volgde hem nu een man, welke men
de schans zag voorbij , en de vloot te gemoet gaan,
waarop de burger-hopman tas dee iaas , met zijne
vrijwilligers en de stads-timmerlieden derwaarts uit-
I trok, om de toegepaalde f^liet te openen, en de sche-
pen binnen te halen. De vaart, door het uitwinden
van het paalwerk geopend zijnde, was het zoo lang
gewenscht ontzet voltooid, en de vloot kwam ep den-
zelfden 3'!"» October, des jaars 1574, des morgens
omtrent acht ure, door de Vliets-brug de stad bin-
nenvaren.
Keesje. Wat zullen nu Leydens ingezetenen ver-
blijd zijn geweest,^ en hoe zullen zij God gedankt
hebben ?
REisnAfiT. Ja, kinderen! hetgeen nu plaats had,
laat zich beter verbeelden, dan beschrijven. Eene
menigte der uitgehongerde ingezetenen zag men aan
de boorden der Vliei, reikhalzende en de armen uit-
strekkende naar het brood, den haring en de kaas,
welke hun uit de schepen werd aangereikt en toege-
worpen ; terwijl er ook waren, die tot den hals toe,
zich in het water begaven en zich aan de boorden der
schepen vasthielden, om het te bekomen. Vele liepen
met de spijze in de handen en etende langs de straten,
terwijl zij de lucht deden weergalmen van het geroep: