Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
bevelhebber van het Spaansche leger, welke, bevreesd
zijnde , dat men hel in de schans niet tegen dien aan-
val zoude kunnen uithouden, heimelijk bevel zond,
om dezelve, door eene tijdige vlugt, te verlaten en
het volk te sparen.
Bij dit bevel, kwam nog eene verbazende vrees en
schrik onder de Spanjaarden, veroorzaakt door den
val van een gedeelte van den stadsmuur, welke in
den nacht tusschen den en October, be-
zijden de Koepoort, ter lengte van 16 roeden, omver
en in de stadsgracht viel. Deze omstandigheid had
aan de Spanjaarden eenen gereeden toegang tot de
stad kunnen verschaffen; maar het maakte integendeel
zoodanig een gerucht, en vermeerderde zoodanig den
schrik en de vrees onder hen, dat zij meenden, dat
men reeds in den nacht met groote magt en toestel
uit de stad trok, om hen aan te vallen. Zij verlie-
ten nu met zoo veel overhaasting de schans, dat zij
alles in dezelve achterlieten, tot zelfs de spijs, welke
zij bezig waren voor zich gereed te maken. Beide deze
omstandigheden, welke zoo oogenschijnlijk ten voordee-
le der Spanjaarden hadden kunnen uitvallen, werk-
ten nu door de Goddelijke besturing te hunnen na-
deele, en voltooiden het ontzet der benaauwde stad.
Een jongen dien nacht zich op de stadswal bevin-
dende, had eenige beweging omtrent die schans op-
gemerkt en gezien, dat men zich met brandende
lonten wel van dezelve verwijderde, maar er niet in :
wederkeerde. Deze jongen werd den October,
's morgens vroeg, op zijn verzoek, de stad uitgelaten,
om den toestand der schans te onderzoeken, en vond