Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
westcwind plaats, dan kan zoodanige vloed, hier te
lande, zeer hoog oploopen. Dit werkte nu te zamen,
cn strekte tot Leydens behoud.
Jiw. Nu zal de stad toch wel ras ontzet en gespijsd
zijn?
Rbiithiist. Dat werd zij, en hierbij hadden nog
bijzondere merkwaardigheden plaats.
Keesje. Welke waren die, Vader?
Reishabt. Deze. De vloot was, den 2^«'» Octo-
ber, tot aan Zoeterwoude, en op het onder water
staande land, zelfs verder gekomen; maar nu was
de naaste weg naar de stad door het water, de Vliet
genoemd, of men moest wachten tot het water nog
hooger opliep, ten einde over de vlakke hoog liggende
landen met de schepen tot aan de stad te komen. In
de Vliet nu, lag aan Lammenhrugge , (ruim 5 nar
van de stad) op een stuk Land, eene sterke, door de
Spanjaarden bezette schans, rondom met breede grach-
ten omringd, uit welke schans zij de aankomende vloot
langen tijd zouden hebben kannen tegenhouden, en
bij welke de Vliet, ook met paalwerk was afgesloten.
Intusschen liet de benaauwde toestand, waarin men in
de stad was, niet toe, om langer op meer aanwas
!van het water te wachten; waarom er bij de Bevelheb-
bers der vloot besloten werd, om den volgenden dag,
eenen aanval op die schans te wagen. Van dit be-
sluit, werd in eenen brief, door eene duif uit de
vloot gezonden, aan de regering der atad, kennis
gegeven, met verzoek, dat men, van de zijde der
stad, ook op die schans zoude aanvallen. De duif
geraakte verdwaald en in handen van de vai.dkz.