Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
de poorten der stad kwamen beschimpen en zelfs een-
maal hun toeriepen : » Het is uwen Prins zoo on-
» mogelijh de stad te verlossen, als aan u , om de
» sterren van den Hemel te grijpen."
Keesje. Welk een verwaand zeggen was dat?
REisnABT. Wel was het; maar zij dachten er niet
aan, dat heigeen aan de menschen onmogelijk toe-
schijnt, bij God mogelijk is. En deze toonde ook,
bij de uitkomst, dat Zijne hulp wel eens eenigen tijd
verwijlt, maar dan ook gewis komt.
Den 26»»=" September zond men twee boden uit
de stad naar de vloot, om den staat der zaken te
onderzoeken, en hiervan berigt te brengen, of zulks
door duiven over te zenden.
Jas. lieden, vader! door duiven? hoe werd dit
in het werk gesteld?
Rkisuakt. Toen het hoe langer zoo bezwaarlijker
werd, om door heen en weder reizende boden, mon-
delinge berigten of brieven te bekomen, bedacht men,
om eenige duiven , die vast aan de stad en aan het
huis van hunnen eigenaar gewend waren, naar de
vloot te zenden, en deze getrouwe beestjes waren het,
J die, nu al de naaste toegangen tot de stad nog geslo-
ten waren, door besturing vaij^et Opperwezen, de
brieven over en weder, uit en n»'^^ stad, bragten.
Reeds den September, kwanl HR^dezer duiven
in de stad terug, twee brieven van den Admiraal
BoisoT mede brengende, waarvan de eene aan Bur-
gemeesteren en de andere aan Jonkheer johab tas
beh does, heer van Noordmjk en bevelhebber der
Jjurgerij , gerigt waren, beide bemoedigingen, als-