Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
den aangewend, en ook aanmoediging, om standvastig
zich te blijven verdedigen. Hoe ijverig men werkte,
zoo duurde het evenwel tot op den 10''«" September,
aleer alles gereed was, op welken dag de vloot, be-
staande uit meer dan twee honderd schepen, van on-
derscheidene soort, en van alles wel verzorgd, van
Rotterdam vertrok, en over het onder water staande
land, tot aan eenen landwaarts in gelegenen dijk,
welke de Landscheiding tusschen Rijn- en Delf Island
genoemd wordt, aankwam. Hel bovengedeelte hiervan
was nog boven het water; dan dezelve werd, niette-
genstaande den tegenstand der Spanjaarden, inge-
nomen en doorgegraven, ten einde het water verder
te doen vloeijen en aan de vloot doortogt te verschaffen.
Dit gelukkig begin werd men in de stad, zoo door
het schieten als door andere omstandigheden, en ook
door eenen brief van de Staten gewaar, welke openlijk
aan de inwoners werd voorgelezen.
Jas. Nu zal de stad wel spoedig zijn ontzet
geworden.
Reishiüt. Nog zoo spoedig niet, kinderen! er
waren nu nog verscheidene hooge wegen en hoog lig-
gende landen, waaïdver de vloot heen moest. Hierbij
kwam, dat de wind veel oostelijk zijnde, niet gunstig
voor ößa aanwas van het water was; maar de wind
vervolgens van den tot den 20=*™ September
sterk uit het noord-westen waaijende, deed zulks
het water aanmerkelijk hooger worden , en de vloot
vorderen, zoodat de Spanjaarden weldra eenige van
liunne schansen moesten verlaten. Evenwel waren zij
nog zoo vermetel, dat zij de Burgers dagelijks voor