Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
op voorstel van Z. H, Prins willem den Eersten,
Stadhouder van Holland en Zeeland op den 24»««»
Julij des jaars 1574: » om de Dijken aan de Ri-
» vieren de Maas en den Yssel door te graven;
n de sluizen te Rotterdam, Schiedam en elders
n te openen, om alzoo de zee over liet Land te
» brengen , en het ontzet met schepen te ondeme-
1) men" De gelden tot zoodanige onderneming be-
iinoodigd, werden met zulk eenen ijver opgebragt,
\ dat men spoedig eene aanzienlijke som bij elkander
) had; terwijl ook vele vrouwen hand- en halssieraden
i blijmoedig aan 's Lands bescherming opofferde^
l Dadelijk werden sluizen opengezet, eaijpsschen
Delf shaven en Rm^dMm een groot gat,l[lsmede
i tusschen deze laatste plaats en Gouda, verscheidene
) gaten in de dijken gegraven, waardoor veelSjjyater
i landwaarts instroomde. In I^^erdam en Delft werd
intusschen ijverig gewerkt aan net tontellen van platr
bodemde schepen, èn in Zeeland aan het bijeen
brengen van andere scheppn-^anon en andere oor- }.
logsbehoeften, alsmede een aantal s^|epsvolk, het-
> welk alles, onder bevel van den ^euwsid^n Admiraal
. louis tah botsot, te Rotterdam'^ .
Keesje. Dit alles zal den inwoners van Leydtn
1 wel tot troost in hunne benaauwde omstandigheid ge*-
i strekt, en hen aangemoedigd hebben, om zich te
J blijven verdedigen.
Reishabt. Van tijd tot tijd gaven die van Leyden'
kennis van hunnen nood aan' Prins wiileji en aan '
de Stalen, en bekwamen ook berigt van beiden,
wegens de pogingen, die ter verlossing der stad wer-
..^fr f ^