Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
kwam, met oogmerk om die stad ten tweedenmale
te belegeren (*), en zoo mogelijk er zich meester van
te maken. Spoedig was de stad door hen aan alle
zijden en op alle toegangen bezet, en door middel
Tan twee en zestig, door hen gemaakte schansen en
sterkten, zoodanig ingesloten, dat er geen toevoer
meer in gebragt konde worden.
De stad was schaars van levensmiddelen voorzien,
en met dezelve was het niet lang uit te houden; men
besloot evenwel zich tot het uiterste te verdedigen en
geen gehoor te geven aan de schoonschijnende be-
loften, welke van de zijde der Spanjaarden gedaan
werden.
Keesje. Deden de inwoners van Leyden, dan
niets, om het maken van zoo vele schansen te be-
letten ?
Reishabt. Ja wel, zij trokken van tijd tot tijd
gewapend uit de stad, en het gebeurde ook wel, dat
de eene of andere schans door hen ingenomen, of
geslecht werd; maar daar de Spaansche benden spoedig
met sterkere magt terugkwamen, zoo moesten de bur-
gers ook altoos weder de ingenomen schansen verlaten
en die door hen geslecht waren, werden weder spoedig
door de Spanjaarden hersteld.
Dikwijls moesten ook deze gewapende uittogten ge-
schieden tot bescherming en bekoming van de, in de
nabijheid der stad, te veld staande moeskruiden en
(*) De eerate maal werd dezelve door hen belegerd,
den 31«'" Ootober des jaars 1573, en verlaten den
Maart des jaars 1574, dan van deze eerste belegering zijn
weinige bijzonderheden bekend gebleken.