Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
bespeurde men al spoedig, dat zij gezind schenen te
zijn , om de stad te verlaten, en inderdaad voerden zij
van tijd tot tijd veel van hunnen legertrein, hun
kanon en hunne begaadje weg. Eindelijk braken zij
den Ss'»" Oetober des jaars 1573, de belegering ge-
j heel op, en verlieten de stad, nadat dezelve geduren-
de zeven weken door hen was belegerd geweest.
Keesje. De Spanjaarden werden dus geen mees-
ter van Alkmaar; dit was toen zeker als een geluk
voor ons Vaderland aan te merken?
Reiiuabt. Wel zeker. Dit en eenige andere, om-
; trent dien tijd, behaalde voordeden wekten den moed
I der Nederlanders, weder meer en meer op, en men
» besloot zich liever tot het uiterste te verdedigen en
alles door te staan, dan zich op de listige en trouw-
I looze belofte der Spanjaarden te verlaten; zoodani-
3 ge afkeer had de wreedheid en trouweloosheid, door
i hen te Haarlem en in andere sleden betoond, ver-
^ oorzaakt, dat men hen in het geheel niet meer ver-
j trouwde. Een voorbeeld hiervan zal ik u doen zien,
i in de merkwaardige:
t
S BELEGERING DER STAD LEYDEN, EJf HET
) STANDVASTIG GEDRAG TAN BDRGE-
. MEESTER P. A. v. d. WERF.
Het was op den 26='=° Mei des jaars 1574, dat een
aanzienlijk Spaansch leger, onder bevel van fuAscisco
BE VAtDBz, in de nabijheid der stad Leyden aan-