Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Den Augustus des jaars 1573 kwam inderdaad
liet Spaansche leger voor Alkmaar .terug, en bezette
den omtrek der stad aan alle zijden , zoodat er spoe-
dig niets meer kon uit- of ingebragt worden.
De Spanjaarden schoten van tijd lót tijd geweldig
op de stad; maar hetgeen door hen aan muren en
poorten beschadigd werd, werd door de ingezetenen
en bezetting op de best mogelijke wijze hersteld,
welke zich ook, gedurende de geheele belegering,
dapper gedroegen. Toen de Spanjaarden op den IS"!'"
September des jaars 1573 de stad allerhevigst be-
sclioten en vervolgens bestormden, gedroegen zich
niet alleen de mannen zeer moedig in het verdedigen
der stad , maar zelfs de vrouwen, jongens en meisjes,
waren hen hier in behulpzaam. Zij bevonden zich op
de vesten en wallen en aan de poorten der stad, alwaar
zij, onophoudelijk aan de mannen, pekkransen en
smcerige hoepels aanreikten, om die brandend op de
Spaansche bende te werpen. Ook bragten zij kokend
water, kalkwater en keistecnen aan, om de indringende
Spanjaarden af te weren; terwijl men hen ouk met
brandende takkebossen en'bossen stroo, brandde en
zengde; al hetwelk ten gevolge had, dat de Span-
jaarden, niettegenstaande zij de bestorming der stad,
dien dag, bij herhaling, met versche benden hervat-
tende , eindelijk met groot verlies moesten aftrekken;
terwijl, door de Goddelijke besturing, het verlies aan
de zijde der ingezetenen en bezetting gering was.
Na dien dag hebben de Spanjaarden de stad nog
wel beschoten en ook weder willen bestormen, maar
zonder dat hel er ernstig toe gekomen is; integendeel