Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
te voet dan al zwemmende, tusschen de wachten des
vijands doorkwam , en zijnen last kon volbrengen.
Zijne dapperheid en onversaagdheid hadden hem ech-
ter den haat der Spanjaarden op den hals gehaald, die
hem na de overgave van Haarlem zochten, en juist
in huis kwamen, toen hij aan tafel zat. Daar zij hem
echter niet goed kenden, grepen zij zijnen broeder
iicoLAAs , die van verslagenheid schreide. Onze
piETER echter rees op en zeide, zich zelven ontdek-
kende : » Zoo gij den vaandrig zoekt, laat dezen los;
ik ben het." Waarop hij gevangen genomen werd.
Later is hij echter weder losgelaten.
Jas. Het geslacht der nasseliksir mag met regt
geroemd worden !
BPLEQBfilKO DEH STAD ALKMAAR.
Nadat de Spanjaarden meester van Haarlem ge-
worden waren, maakten zij reeds spoedig ontwerpen,
om ook andere steden aan te vallen. Een gedeelte
van het leger, waardoor Haarlem was belegerd ge-
wfeest, vertoonde zich, reeda den 17^=° Julij des
jaars 1573, in de nabijheid van Alkmaar, eene
stad in Noord-Holland, maar verwijderde zich reeds
weder den Julij daaraanvolgende. Hiervan maak-
ten de Regering en ingezetenen gebruik, om de stad
van mond- en krijgsbehoeften, zoo veel als mogelijk
was, te voorzien; ook versterkte men de stad, zoo
veel als de korte tijd, welken men er toe had, toeliet.