Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
heldinnen niet alleen de mannen , in den moeijclijken
arbeid Ier herstelling van omvergeschoten muren en
vestingwerken, maar zij trokken zelfs tegen de Span-
jaarden op, en boden deze, in hunne aanvallen op
de stad, den heftigsten tegenstand, waardoor zij de
vijanden van ons vaderland dikwijls groot nadeel toe-
bragten,' zoodat de Spaansehe soldaten, van spijt
vervuld, elkander toeriepen: » Hoe', zijn de vrow-
» wen hier mannen geworden ? of zullen wij ons
» van vrouwen laten kloppen ?" Jammer was het,
dat zoo veel moed met geenen beteren uitslag bekroond
werd!
Keesje. Wel, vader! werd dan Haarlem door
de Spaansehe soldaten overweldigd?
REi])nA.iiT. Neen j maar de stad was niet ruim
van levensmiddelen voorzien, toen dezelve belegerd
werd. Van tijd tot tijd werd er nog wel over het
Haarlemmermeer of langs andere wegen, eenige voor-
raad van levensbehoeften biimengebragt; maar op het
einde der maand Mei en in het begin van de maand
Junij, des jaars 1573, werden de Spanjaarden zoodanig
meester van alle toegangen naar de stad, dat er niets
meer konde worden ingebragt j ook alle pogingen, die
tot ontzet der stad werden aangewend, mislukten.
Dit eene en andere veroorzaakte, dat er groot gebrek
in Haarlem kwam, hetwelk zoo verre ging, dat er
menschen van honger stierven. In dezen staat van
zaken, en toen de nood op het hoogste was , werden
er onderhandelingen met den bevelhebber van het
Spaansehe leger aangevangen, en, daar deze levens-
behoud aan de ingezetenen en bezetting beloofde,