Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Kruis-poorten werden zeer beschadigd, en de muur of
gordijn tusschen dezelve genoegzaam geheel, door het
schieten der Spanjaarden, vernield. De Haarlem-
mers herstelden de beschadigde muren en wallen,
stopten de breuken met aarde en andere daartoe dien-
stige zaken, en maakten andere muren en wallen
achter die, welke weggeschoten waren. Toen het
bovéngedpelte van de Sint-Janspoort was afgeschoten,
vulde men de poort met aarde, rijs, hout en andere
zaken en maakte er een bolwerk op, om zich aldaar
te beter te kunnen verdedigen. In deze verdediging
en werkzaamheden muntten niet alleen de mannen
uit, onder bevel van den burger-hopman wtboüt
TAS KIPPEHDA , toen bevelhebber binnen Haarlem,
maar ook de vrouwen gaven alhier een voorbeeld van
mannenmoed.
Jassje. Wel, vader! wat konden die vrouwen
toch tegen de gewapende Spaansche soldaten doen?
Reisiiaiit. Uit hetgeen ik u verhalen zal, zult gij
kunnen opmerken, dat zij veel konden doen, en veel
?}f gedaan hebben, toen het in dien tijd op de verdedi-
iij ging van stad en vaderland aankwam.
^ ji Eene deftige vrouw, genaamd kehau simoss has-
selaab , 46 jaren oud, dochter van simos hasselaab
en weduwe van sassisc bobst, riep in den nood,
waarin Haarlem zich bevond, ook de vrouwen ter
verdediging der stad op; ruim 300 vrouwen gaven
j' gehoor aan hare oproeping. Zij wapende zich en die
jf vrouwen, even als de mannen, schikte dezelve inge-
j; regelde bende, en stelde zich aan derzelver hoofd als
. aanvoerster. De fiere kerao ondersteunde met hare

f
i' f
kl
a