Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
: oorlogsschip in den grond schoten, en van een tweede
i zoodanig deszelfs masten en tuig wegschoten, dat
het, genoegzaam geheel onttakeld, de vlugt nam.
Tot belooning van zijn dapperheid, werd jas bahehdsb
jI door 's lands Staten niet alleen deftig beloond, maar
>i hem ook eenen gouden ketting met eenen daaraan
^ hangenden eerepenning geschonken ; hij werd vervol-
5 gens tot den rang van kapitein bevorder^ en het
I bevel over een oorlogsschip aan hem opgedragen, in
/ welken post hij in onderscheidene gevechten zich
fl met veel dapperheid gedragen heeft, tot dat hij ein-
! delijk, even als vele andere brave mannen , in 's lands
» dienst gesneuveld is.
De kinderen van vader reibhabt waren zeer tevre-
den , wanneer hun vader dergelijke en andere leerzame
verhalen en geschiedenissen aan hen mededeelde , en
de vader verheugd over de leergierigheid zijner kin-
0 deren, deed hun van tijd tot tijd nog de volgende
1 verhalen.
KENAU SIMONS HASSELAAR.
Gedurende den oorlog, welken onze voorvaderen
tegen Spanje voerden, werd ook Haarlem, eene stad
in Holland gelegen, den 11 December van het jaar
1572 door de Spanjaarden belegerd, hevig aange-
vallen en beschoten, maar ook door de daarin zijnde
bezetting en burgers treffelijk verdedigd. Eenige der
stadspoorten, bijzonder de toenmalige Sint-Jans en