Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
t,
i-'

•f
28
Onder die mannen, wier daden minder algemeen
bekend zijn, maar toch, hoezeer tot geringe lieden
behoorende, in de dienst van ons vaderland, meer
of min hebben uitgemunt, behoort ook:
JAN BARENDSE.
Deze woonde te Haarlem in een pothuis, hetwelk
aan een hoekhuis, staande bij de melkbrug aan het
Sparen, behoorde; en waar, nog weinige jaren ge-
leden , de zwarte hand uitstak. In dit pothuis won
JAS BABESSSE, in soberlieid , de kost, met schoenen
te lappen, en was in Haarlem meest bekend onder
den naam van jas de Lapper. Gebeurde het even-
wel, dat er volk tot de zeedienst noodig was, dan
toonde jas zich daartoe bereid, en had zich in on-
derscheidene zeetogten zoo wel en dapper gedragen,
dat hij reeds tot schie- en bootsman bevorderd was.
In den eersten oorlog met Engeland, welke in het
jaar 1652 ontstond, diende jas babesdse weder op
een van 's lands oorlogschepen. In een der zeege-
vechten, welke gedurende dezen oorlog plaats hadden,
lij' gebeurde het, dat de kapitein en luitenant van het
schip, waarop jas babesdse diende, werden dood-
geschoten. Het volk wilde zich toen overgeven, maar
zulks werd door babesdse belet, die nu het bevel
van het schip op zich nam , en het volk zoodanig
aanmoedigde, dat men het gevecht met vernieuwden
moed voortzette met dit gevolg, dat zij een Engelsch