Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
1 bevelhebber, heeft hij bijgewoond, cn bleef hij over-
winnaar. In het midden der zee- en oorlogsgevaren,
1 waren zijne denkbeelden altoos aan God en zijn va-
derland gewijd. In den laatsten zeeslag, welken hij
[ als opperbevelhebber der vloot bijwoonde, werd hij
zoo deerlijk gekwetst, dat hij, eenige dagen daarna
aan de gevolgen dezer wonden, op den 29 April
des jaars 1676, in den ouderdom van 69 jaren
1 maand en 5 dagen kwam te sterven. Zijn lijk
werd naar het vaderland gevoerd, en in de nieuwe
kerk te Amsterdam begraven, alwaar ook op 's lands
losten een praalgraf, ter eere van dien zeeheld, is
opgerigt. Nog vindt men te Amsterdam aan den
buitenkant, boven de deur van het huis, waarin mi-
chiei, se huiter gewoond heeft, 's mans borstbeeld,
hetwelk aldaar door bezorging van de heer h. obost,
die voor eenige jaren eigenaar en bewoner van dat
huis geworden was, uit achting Toor dien zeeheld is
geplaatst.
Kinderen! wanneer gij in uwen leeftijd te Amster-
dam komt. Iaat dan niet na, om het gemelde praal-
graf, in de nieuwe kerk, te bezigtigen. Ook aldaar
en in andere steden van dit land, vindt men, in
onderscheidene kerken, nog meer praalgraven en ge-
denkteekenen voor helden en mannen, welke aan ons
land, gewigtige diensten bewezen, of hetzelve tot
eere verstrekt hebben; dezelve zijn wel waardig om tot
een aandenken aan die mannen bezigtigd te worden (*).
(*) Thans wordt ook te Vlissingen een standbeeld voor
dien edelen held opgerigt, grootende^ls uit yrijwillige bij-
dragen der Kederlanders bijeengebragt.