Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
26
MICHIEL ADRIAANSZ. DE RUITER.
Zijne ouders waren geringe lieden, woonden te
Vlissingen, in de provincie Zeeland, en hadden,
buiten hem, nog elf linderen. In deze stad werkte
MicHiBt BE EüiTEH, als jongen, in de touw- of lijn-
baan van den heer lAnrssiis, en verdiende aldaar
zes stuivers in de week. Nog jong zijnde, gaf hij
: reeds blijken van eenen stoutmoedigen aard, en toon-
I de reeds vroeg geneigdheid tot de zeedienst. Hij ge-
raakte vervolgens in het jaar 1618, in den ouderdom
j' van 11 jaren, in dezelve. Hij deed zijne eerste reis,
i als hoog-bootsmans jongen, en klom, van dezen la-
gen rang, tot dien van Luitenant-Admiraal, hetwelk
toen de hoogste rang in de zeedienst van ons vader-
i land was. In de onderscheidene zeetogten, welke hij
\ deed, en in de gevechten, die hij in dezelve bij-
; woonde, bewees hij zijn vaderland de gewigtigste
diensten. Bij den hoogen rang, welken hij bekleedde,
I en de eereteekenen, welke 's lands Staten hem ge-
schonken hadden, werd bij nog door drie Europische
' koningen, met adellijke wapens en ridder - orden,
en door eenen derzelve met een hertogdom in het
koningrijk Napels begiftigd. Bij dit alles was hij
! nimmer hoogmoedig, maar in zijn gedrag zedig en
! altoos zich zeiven gelijk, bezittende alle zoodanige
'' deugden, welke den waren held kenmerken. Niet
! minder dan veertig zeegevechten, en daaronder ne-
I gentien groote zeeslagen, waarvan vijftien als oppcr-
i'