Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
loning van Spanje , hier te lande het bevel voerde,
kennis van deze daad bekwam, zond hij driehonderd
Spaansche soldaten naar Loevestein, om hetzelve te
hernemen. Zij eischten, dat men het hun zou over-
geven ; maar de büiteb en zijne manschappen besloten
om het te verdedigen. De Spanjaarden schoten, met
het kanon, dat zij bij zich hadden, eene bres, en
kwamen daardoor binnen het kasteel. Hierin bleef
echter de büitbr zich manmoedig verdedigen, en week
al vechtende van de eene kamer in de andere. Ein-
delijk ziende, dat hij het niet langer tegen'hen konde
uithouden, stak hij het buskruid, waarmede hij voor-
af den vloer bestrooid had, in brand, en deed daar-
door zich zeiven en de Spaansche soldaten in de lucht
vliegen. Zijne daad heeft hem veel roem, en eenen
onvergankelijkcn naam in de geschiedenis van ons
vaderland doen verwerven.
Jak. Wel, vader! wie zoude zoodanige onderne-
ming verwacht hebben van zulk eenen man, die ze-
ker weinig van krijgszaken wist, en welligt tot eene
geringe klasse van inwoners onzfs lands behoorde.
Ueiihabt. Herma» de bdiier behoorde waar-
schijnlijk tot een oud adellijk geslacht; velen onzer
helden zijn evenwel uit huisgezinnen voortgekomen,
van welke men dezelve niet verwachtte, of zijn van
geringe beginselen, tot den hoogsten rang opgeklom-
men. Denkt maar eens, onder meer anderen, aan
den vaderlandschen zeeheld: