Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Keesje. Ik heb dit verhaal met bijzondere deel-
neming aangehoord. Hoe voortreffelijk heeft deze
edele man zich in dit geval gedragen!
Reihhikt. Ja wel voortreffelijk, daar hij het leven
van zijne manschappen boven het zijne stelde; aan
zijne daad behoort ook steeds met hoogachting ge-
dacht te worden.
STOUTMOEDIGE DAAO.
In het begin van den oorlog, welke onze voorvade-
ren , ter verkrijging van hunne vrijheid, tegen Spanje
voerden, zag men een voorbeeld van stoutmoedigheid
in HEBSiAS BE BüiTEK. Dezc man, een ossenweider
in 's Hertogenbosch zijnde, vormde, op het einde
van het jaar 1570, het zonderlinge, maar stoutmoe-
dige ontwerp, om het kasteel Loevestein , gelegen in
Zuid-Holland, ten dienste des vaderlands, aan de
Spanjaarden te ontnemen. Om dit uit te voeren,
vermomde hij zich in monniksgewaad, en geraakte
alzoo met nog drie andere personen binnen het kas-
teel, waarin zij den kastelein of slotvoogd met de
zijnen overmeesterden, en zich dus spoedig in het be-
zit van dat kasteel stelden. Het gelukte hem vervol-
gens om zijne bijhebbende manschap tot vier en twin-
tig te vermeerderen. Met deze besloot hij het kasteel
te versterken, zoo goed als het hem mogelijk was, ten
einde het tegen de Spanjaarden te kunnen verdedigen.
Zoodra de heitog va» ai va, welke van wcge den