Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
23
BE EDELE ZELF-OPOJFFERING.
I In het jaar 1482, bevond zich een edelman, jiH
r TAB scHAïïKtAAB genaamd, met achttien of negentien
ruiters, in de kerk en den toren te Barneveld , een dorp
! in de provincie Gelderland, en werd aldaar door de
i vijanden der partij, welke hij was toegedaan, belegerd.
. Men zag spoedig, dat men zich niet lang tegen de
; overmagt dier vijanden zoude kunnen verdedigen, en
1 wilde zich bij verdrag overgeven; doch de belegeraars
1 wilden in geen verdrag bewilligen of niemand het
) behoud van zijn leven verzekeren, dan nadat men
scnAïFEtAAB, door een der kijkgaten van den toren,
naar beneden zoude geworpen hebben. Van deze daad
hadden 's mans brave soldaten een afgrijzen, en wil-
den liever in de verdediging van den toren sterven,
dan zich door zulk eene misdaad te onteeren; maar
scHAfTELAAH, den onverzoenlijken haat hunner vijan-
den kennende, en ziende, dat het bijzonder op hem
gemunt was, besloot zich zeiven op te offeren, om
het leven van de bij zich hebbende manschappen te
behouden. Hij klom op den omgang van den toren
en zeide tot zijne manschappen: » Spitsbroeders! ik
n moet toch eens sterven, ik wil u in geenen last
» brengen." Toen de handen in de zijde zettende,
sprong hij onverwacht en stoutelijk naar beneden. Hij
viel niet dood, maar zijne vijanden bragtcn hem ter-
stond om het leven. Hierna werd de toren overge-
geven.