Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
was. De belegerden verdedigden zich eenigen tijd,
maar moesten eindelijk het slot bij verdrag overgeven,
en verkregen zekerheid voor hun leven en goederen,
uitgezonderd bbilihc; deze was van het verdrag uit-
gesloten en werd veroordeeld om levend in de aarde
gedolven of begraven, te worde. Bbilisc, dit wreede
vonnis niet kunnende ontgaan, verzocht om eene
maand uitstel, ten einde zijne zaken in orde te bren-
gen , en beloofde, 'op zijn woord van eer, aLdan terug
te zullen komen. Hierin berustende, liet men hem
gaan, waar hij wilde. Bsiinfc bragt zijne zaken in
orde, nam, met aandoening en mannelijke kloekmoe-
digheid , afscheid van zijne echtgenoote, verdere
bloedverwanten en vrienden, en keerde, getroujv aan
zijn gegeven woord, op den bepaalden tijd bij zijne
vijanden terug.
Jak. Nu zal men zeker dezen man wel gespaard
hebben; men had nu toch tijd gehad, om over het
wreede voornemen na te denken.
Reikhabt. Och neen, kinderen! Het gedrag van
BBiiisc maakte niet den minsten indruk op zijne
vijanden, en hoe zeer zijne grootmoedige getrouwheid
aan zijn gegeven woord een beter lot verdiende, zoo
werd het voorgenomene ten uitvoer gebragt, en hij op
de werf van eenen molen, even buiten de stad
Schoonhoven gelegen, levend in de aarde begraven.
Met eene koele gelatenheid onderwierp hij zich aan
zijn lot.