Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
2b0sk niet in de legerplaats van coxihga ware terug
gekeerd, het leven van zijne vrouw en overige kin-
deren benevens dat van zoo velen zijner landgenooten
dan in gevaar zoude geweest zijn j daarbij wilde bij
aan zijn gegeven woord getrouw zijn, hoezeer hij zicli
zelven hierdoor opofferde. De wreede coxisGi. over-
leefde echter zijne overwinning niet lang. Zijne sche-
pen geraakten in hel jaar 1663 tot tweemalen in gevecht
met de vloot der Nederlandsche Oost-Indische Com-
pagnie , en die van coxikgi. werden in het tweede
gevecht volkomen overwonnen en hij zelf zoo zwaar
gekwetst, dat hij, korten tijd daarna, aan zijne won-
den overleed (*).
Hoedanig nu onze landgenooten, te allen tijde, ge-
woon zijn geweest, ten aanzien van hunne belofte te
handelen, kunt gij zien in een;
ANDER VOORBEELD VAN GETROUWHEID
AAN GEDANE BELOFTE.
In het jaar 1424 was aibhecht beihhc slotvoogd
te Schoonhoven j gelegen in Zuid-Hollandj ten
tijde, dat het slot of kasteel dezer stad, door krijgs-
volk van de Gravinne jakoba vas beieri:]!, belegerd
(*) De daad van a. h.imbroek is in de geschiedenis al-
toos in aandenken gebleven, en in' latere tijden heeft de
ïïederlandsche DicTiter j. nomsz van dit geval, een Too-
neelstuk v£rvaardigd, onder den titel: a. uambaoek, of
de Belegering van Formosn.