Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
de Predikant artoitiüs hambroek , met deszelfs vrouw
en twee kinderen; terwijl twee andere dochters Tan
hem zich in het fort Tieelandia bevonden. Goxiaca
trachtte zich van hasibboek te bedienen, ten einde
de belegerden over te halen , om het fort aan hem
over te geven; hij gelastte dan den Predikant hak-
BBOEK , om zich naar het fort te begeven, en al den
invloed, welken hij op de belegerden konde verkrij-
gen, aan te wenden, om hen over te halen, zich
over te geven , en hen, in dit geval, van zijne ge-
nade te verzekeren. Hij bedreigde hem tevens, dat
zoo hij terug kwam zonder de overgave van het fort
bewerkt te hebben, hij hem ter dood zoude laten
brengen en, ingeval hij niet terug kwam, dat als
dan zijne vrouw en kinderen dit met hun leven zou-
den moeten boeten. Haubboex beloofde aan coxikca ,
dat hij terug zoude komen, en begaf zich naar het
fort. Aldaar gekomen zijnde , gaf hij wel berigt van
het oogmerk, waarmede coxirga hem gezonden bad,
maar vermaande de bezetting op de nadrukkel^kste
wijze, om zich met moed te blijven verdedigen, en
zich niet over te geven , daar er zeker wel hulp voor
hen van Batavia zoude gezonden worden. » Mij is
» bewust," zeide de brave haxbboek , sdat de raad,
» welke ik u geef, en dien ik hoop, dat gij volgen
» znlt, mij het leven zal kosten; maar ik denk het
i> niet beter te kunnen opofferen, dan ten dienste van
» mijn vaderland, en in de volvoering van mijnen
» pligt omtrent hetzelve."
De belegerden besloten om zich te blijven verdedi-
gen , en trachtten uahbbobk te bewegen, om in het