Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
dit doet n zien, dat men met moed veel doen kan ,
maar dat men ook met omzigtiglieid en overleg be-
Ijoort te bandelen.
Vader beisuaat vervolgde van tijd tot tijd, met aan
zijne kinderen eenige leerzame verhalen en voorbeel-
den , uit de geschiedenis van ons Vaderland, mede
te deelen. Dezelve , alsmede de gesprekken , welke
met zijne kinderen ook hierover plaats hadden, zul-
len wij verder aan u, jeugdige lezers! mededeelen.
GETROUWHEID AAN GEDANE BELOFTE.
Onder de bezittingen van de voormalige Nederland-
sche Oosl-Indische Compagnie, behoorde ook in
vroegere tijden het eiland Formosa, gelegen in
Oost- Indïé, nabij do kust van China. Dit eiland
werd in April van het jaar 1661 door de Chinezen,
onder bevel van den zeeroover coxihga , aangevallen
en gedeeltelijk verwoest. Het fort Provintia, op
dit eiland gelegen, werd door hem aangetast, en in
de maand Mei bij verdrag aan hem overgegeven. Het
fort Zeelandia , mede op dat eiland gelegen, bleef
evenwel nog in het bezit der Nederlanders, welke,
hoezeer door de Chinezen daarin belegerd, zich
zoo dapper tegen dezelve verdedigden , dat coxihga
wel bespeurde, dat hij niet spoedig meester van dit
fort zoude worden.
Onder de personen, welke door coxiircx op het
eiland waren gevangen genomen, bevond zich ook