Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
zijne hulp toe te brengen, tot dat de laatsten der
schepelingen op het vlot gingen, waarbij hij zich toen
ook voegde en er mede behouden aan land kwam.
Jahsjb. Wel, vader! wat verheugt het mij , dat
de pogingen van dien moedigen man zoodanige goede
uitkomst gehad hebben, en al die menschen gered zijn.
Keesje. Maar, vader! is die matroos voor die
brave daad niet beloond geworden?
Reikhabt. Door den Gouverneur van de Kaap de
Goede Hoop, werd kermis van deze daad aan de
Bewindhebbers der Nederlandsche Oost-Indische Com-
pagnie gegeven, ten einde voor jocheh wili.emsz eene
gepaste belooning te verwerven. Ik twijfel ook niet of
hij zal die wel gehad hebben, hoezeer het niet bekend
; is geworden, waarin dezelve bestaan heeft.
Jas. Waar ligt de Kaap de Goede Hoop,
I Vader?
Reibhabt. Aan den zuidelijken uithoek van A-
^rïka, en strekt tot eene rust- en ververschingsplaats
|voor de schepen, die uit Europa naar de Oost-Indië
ïjvaren en van daar terug keeren. Het was eene Hol-
^andsche kolonie en in het bezit der Nederlandsche
iOost-Indische Compagnie, tot dat het, na eenige
ïjjaren geleden , aan Engeland is afgestaan.
Keesje. Maar waarom bond die matroos toch een
?€inde van de lijn om zijn lijf? Was hem zulks dan
■niet hinderlijk in het zwemmen, vader?
ir Reishabt. Zulks was een welberaden overleg van
ihem, daar men hierdoor in staat was, om hem naar
land te trekken, indien zijne krachten zoodanig rer-
linderden , dat hij niet langer konde zwemmen ; en