Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
zijnde schepelingen, te wagen. Vaardig nam iiij eene
loodlijn van een schip , bond het eene einde er van
om zijn middel, en gaf liet andere einde aan eenige
matrozen, om hetzelve vast te honden. Hierop sprong
hij in zee, en zwom moedig door de branding heen
naar die personen , welke zich reeds van het schip in
zee bevonden. Den eenen bij eenen arm , eenen an-
deren bij het haar grijpende, zwom hij met dezelve
naar land en redde op deze wijze in verscheidene tog-
ten, vele menschen; maar op het schip bevond zich
nog een groot getal, en ook deze wilde hij redden.
Hij kleedde zich tot op zijn hemdrok uit; bond
de lijn weder om zijn middel, en zwom naar het
schip, hetwelk hij vol zand en water vond,' en al de
schepelingen op eene plaats van het schip bij elkan-
der, elk oogenblik den dood verwachtende. Zoodra
onze matroos op het schip was, nam hij den trap van
het halfdek, bond denzelven aan de eene zijde aan de
loodlijn, en aan de andere zijde een touw, om zulks
op het schip vast' te houden. Door middel van dit
zonderling vaartuig, konden twee menschen tegelijk
overgehaald worden, en werden er verscheidene reizen
met hetzelve gedaan. Dit middel evenwel werkte
zeer langzaam, cn het liep gevaar, dat al de sche-
pelingen niet tijdig genoeg zouden kunnen gered wor-
den. Hierom vervaardigde men van aan strand gespoelde
balken en planken, zeer spoedig een vlot, waarmede
men vier of vijf menschen tegelijk, door de branding
konde heen slepen. Op deze wijze werden al de sche-
pelingen behouden aan land gebragt. De moedige
JOCHK» WII.IEMSZ bleef zoo lang op het schip, om