Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
DE HULPTAA.RDIGE EJS MOEDIGE
MATROOS.
!In het jaar 1692, ontstond er tussclien den 4 en 5
Junij , aan de Kaap de Goede Hoop, een vreesse-
_ lijk onweder, vergezeld van eenen hevigen storm, en
hemelhoog gaande zeegolven. Verscheidene aldaar op
de reede liggende schepen, liepen groot gevaar te
verongelukken of op strand geworpen te worden. Dit
lot trof inzonderheid het naar het vaderland terug-
leerende Oost-Indisch schip Hoogergeest, hetwelk in
het gezigt der inwoners strandde, terwijl deze buiten
staat waren, om den schepelingen eenige hulp toe te
brengen. Op den Junij omtrent den middag zag
men hoe eenige personen van het schip het leven
poogden te redden, door naar land te zwemmen;
maar, door de hevige branding het land niet kunnen-
de bereiken, genoodzaakt waren, naar het schip terug
te keeren.
Eene menigte menschen stond dit deerlijk schouw-
spel met de grootste aandoening aan te zien; men
was overtuigd, dat, zonder tijdig aangebragte hulp ,
al de schepelingen, in weinige uren, gewis zouden
verloren zijn; en toch had niemand moeds genoeg,
om te hunner redding iets te ondernemen. Een ma-
troos van het schip Spierdyk , genaamd jocheiu wil-
LSHSZ, geboortig van Amsterdamj besloot evenwel
spoedig om zich zeiven, tot behoud der in gevaar