Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
» de volvoering van mijnen kinderpligt, voor mijnen >
» Vader, en in dienst van mijn vaderland verloren."
Keesje. Ook deze vaderlandsche geschiedenis heb-
ben wij met belangstelling in dien baseio badb
aangehoord, maar wat is het jammer, vader! dat hij
zoo verminkt is Ie huis gekomen.
Reishabt. Hoort, kinderen! Deugdzame daden i
beloonen, reeds in dit leven, in zoo verre zich zei-
ven, dat zij eene zekere gerustheid des gemoeds schen-
ken ; maar zij beveiligen ons niet tegen alle rampen,,
welke ons, in onzen leeftijd, kunnen overkomen. In
die rampen evenwel, maakt de deugd ons in ons zei-
ven gelukkig. Wat denkt gij wel, kinderen! dat bi-
KESB het meeste in zijne smarte, toen hij zoo deer-
lijk gekwetst in het hospitaal lag, zal hebben opge-
beurd? Zeker het bewustzijn, dat geen slecht ge-
drag hem in dien toestand gebragt had, maar dat hij
deze smarte onderging voor zijnen vader, om welken
en diens huisgezin te redden, hij in de zeedienst ge-
tomen was. Het herdenken van wel en deugdzaam
gehandeld te hebben maakt iemand in alle rampen,
nog gelukkiger in zich zei ven, dan de booswicht is,
welke uiterlijk veel voorspoed geniet en door verma-
ken als omringd wordt. Bedenkt dit te allen tijde en
in alle gevallen uws levens, en bewandelt altoos het
pad der deugd.
Jas. Ik hoop, vader! dat wij dit nimmer zullen
verlaten, en dat wij altoos vermaak in brave daden
zullen vinden.
Reishabi. Nu, luistert dan verder aandachtig.