Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
ten, en hij, behalve dat, nog aan zijn linkeroog ge-
twetst werd. Het schip moest men aan de Engelschen
overgeven j het werd te Portsmouth in Engeland
e opgebragt. Het scheepsvolk werd aldaar als krijgsge-
vangenen in de gevangenis geplaatst, en BinEiD, be-
nevens de andere gekwetsten , naar het hospitaal ge-
bragt, om genezen te worden.
De linkerarm en het oog van babeso waren spoc-
jdig hersteld, maar zijn regterarm moest boven den
elleboog worden afgezet. Dit evenwel was, in den
lijd van omtrent drie maanden, mede genezen.
Door tussclienkomst van den Prnissischen Minister
te Londen, werd babesd bade met rnim honderd
:) jzijner krijgsgevangene makkers, ontslagen en aan hen
verlof verleend, om naar hun vaderland weder te
keeren. Bade verliet Engeland den 27 September
ides jaars 1781. In zijn vaderland terug gekeerd,
bekwam hij, als verminkte, een pensioen van drie
Gulden en tien stuivers in de week, en na dit ver-
h!gcn te hebben, keerde hij naar zijne ouders terug.
Zijne ouders waren zeer verheugd, dat hij gezond,
maar zeer bedroefd, dat hij alzoo verminkt terug
kwam. Babesd troostte hen en zich zelven hierover
op de bestmogelijke wijze, en deze brave zoon was
zijner blinde moeder in de huishouding behulpzaam,
door velerlei kleine diensten voor haar te verrigten:
ook deed hij zijn pensioen tot ondersteunig van zijne
ouders en de overige kinderen verstrekken. Nimmer
toonde hij een onvergenoegd of treurig gelaat, en,
wanneer men hem over het verlies van zijnen arm
beklaagde, dan was zijn antwoord: » Ik heb dien in