Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
oubeschrijfelijk. Bi herd bade, de oudste zoon, ten
hoogste hiermede bewogen, nam het edel en ouderlie-
vend besluit, om in plaats van zijnen vader, als ma-
troos te dienen; hij maakte dit zijn besluit aan zijne
ouders bekeild, cn troostte hen, zoo veel mogelijk,
in hunnen toestand. Zeer verbaasd waren zijne ou-
ders; maar hoe verheugd ook over dit kloekmoedig;
besluit van hunnen zoon, vond het evenwel eenigen:
tegenstand bij den vader, die niet ophield, dan door
de overtuiging, dat het dienen van den zoon het
voordeeligste voor het huisgezin was.
Zonder veel moeite werd het aannemen van den
zoon, in plaats van den vader, verkregen; dewijl
men gereedelijk begreep, dat een jongeling van 19;
jaren, beter voor de zeedienst geschikt was, dau een
bejaard man.
Babeiis bade 'nam op den dag tot het vertrek be-
stemd , een teeder afscheid van zijne ouders en van
de andere kinderen, en werd toen met andere tot den
zeedienst aangeworvenen naar Rotterdam, en vervol-
gens naar Helvoetduis gebragt, alwaar hij op het
schip Rotterdam geplaatst werd op hetwelke kapiteini
T0LBEKCE5 kortelings als bevelhebber was aangesteld.l
Met dit schip zeilde babesd bade den 25 Decem-
ber 1780, van Helvoetsluis in zee, en slechts weini-
ge dagen daarna geraakte dit schip met drie Engelsche
oorlogschepen in gevecht. Gedurende hetzelve, moest
babesd dienst doen aan het kanon, en werd, bij eeni
van hetzelve staande, zoodanig door een schot met
schroot getroffen, dat het benedengedeelte van zijneni
regterarm verbrijzeld, dat van zijnen linkerarm gebro-