Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Toen Dwinglandij den Slaat
en Westzaan dede zuchten ,
Bevrijd dees brave Zoon
ïijn Moeder van den dood,
En kwam op dit fatsoen
van daar tot hier toe vlugten;
Zoo bhjft een edel kind
Zijn' Ouders trouw in nood.
Zoodanig openlijke blijk van goedkeuring gaf die
Regering aan deze daad, en wat iambebt meiisz be-
treft, deze is niet naar Westzanen terug gekeerd,
maar heeft veilig en gerust, tot zijnen dood toe, in
Hoorn geleefd en aldaar een ordentelijk bestaan ge-
vonden j ook is hij aldaar gehuwd en heeft eene tal-
rijke nakomelingschap nagelaten, waarvan er, eenige
jaren geleden, nog in leven waren, en welligt nog
van in leven zijn. Deze zijne nakomelingen hebben
grooten voorspoed gehad, en sommigen van dezelve
hebben aanzienlijke ambten in de Regering der stad
bekleed. Aldus is die brave daad ook door het Godde-
lijke bestuur, tot in de nakomelingen van dien jong-
man , gezegend geworden.
De Westerpoort te Hoorn is, eenige jaren geleden,
afgebroken en in eene andere gedaante vermaakt j
evenwel is de afbeelding van het geval weder boven
die poort geplaatst.
Jak. Wel, Vader! hoe fraai en leerzaam is deze
vaderlandsche geschiedenis.
Reiïhabt. Lieve kinderen! de geschiedenis van
ons vaderland levert eene menigte voorbeelden op vaö
ouderliefde, van hulpvaardigheid, moed, zelfopoffe-
ring , trouw aan gedane belofte, en andere deugden