Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
ouderliefde; zij gingen heen zonder hun eenig leed
Ie doen. Lambbrt selisz, zoo gelukkig dit gevaar
ontkomen, nam het touw weder op, en sleepte de
burrie, waarop zijne moeder gezeten was, over het
ijs, en beide kwamen aan de Westerpoort te Hoorn
aan. Zij werden ingelaten, zijne daad werd spoedig
door de geheele stad bekend, en hij, benevens zijne
moeder, liefderijk verzorgd.
Keesje. Ligt de stad Hoorn ver van het dorp
Westzanen, Vader?
Reishabt. Die afstand van Westzanen tot
Hoorn, hetwelk mede in Noord-Holland, en wel
aan de Zuider-Zee, gelegen is, zal zoo omtrent vijf
uren zijn; maar over het ijs en langs bijpaden zal het
zoo ver niet zijn. In allen gevallen evenwel, was het
eene moeijelijke zaak voor den jongeling, om zijne
moeder met zulk een gebrekkig voertuig, zoodanigen
afstand te vervoeren.
Jassje, Had die brave daad ook eenige gevolgen,
Vader?
Reiiuabt. Ja zeker. De Regering der stad Hoorn
vond die daad zoo braaf, dat dezelve, ter gedachtenis
aan dien ouderlievenden zoon, en tot leering van alle
kinderen, eenen steen boven aan in de Wesierpoort
dier stad plaatsen, en op denzelven eenen jongman
afbeelden liet, welke eene oude vrouw op eene burrie
over het ijs sleepte. Hieronder liet diezelfde Regering
een versje plaatsen, hetwelk zeker nu wel wat verou-
derden rijm bevat, maar toch aan het inzigt, het-
welk het prijzen van de daad was, voldeed; zie hier
hetzelve: