Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8
hunne rijkdommen en menigte, daar gevestigde, Ira-
fijken, als oliemolens, papiermakerijen, scUeepstim-
merwerven enz. zijn beroemd geweest.
Daar liet nu in den winter was, en de wateren be-
vroren waren, konde men geen gebruik van vaartui-
gen maken, en rijtuigen en sleden waren er niet ge-
noeg te bekomen, om al wat vlugten wilde met het
voornaamste van hunne goederen naar elders te ver-
voeren.
Onder de vlugtenden behoorden ook een jongman,
genaamd lambert melisz, welke niemand bij zich
in huis had, dan eene oude kreupele moeder. Door
gebrek aan rijtuig en slede, was er voor hem niet
aan te denken, om eenige goederen te vervoeren. Hij
trachtte dus alleen zijne moeder, als zijnen besten
schat, te behouden, en haar in veiligheid te brengen.
Niets anders dan eene burrie kunnende bekomen,
plaatste hij zijne moeder daarop, en sleepte toen de
burrie over het ijs. Toen de Spaansehe soldaten in
TVestzanen kwamen, ontdekten zij het spoor van de
burrie op het. ijs, en in de verbeelding, dat langs
dien weg, een groote schat was weggevoerd, volgden
zij dit spoor, en kwamen lambebt melisz weldra
nabij. Deze jongman hen van verre ziende aanko-
men , en bemerkende, dat hij hen niet konde ont-
vlngten, verborg zich met zijne moeder en de sleede
in het riet, doch werd door de Spaansehe soldaten
daarin ontdekt, welke evenwel nu niets vonden, dan
den jongman met eene oude vrouw op eene burrie.
Hoezeer zij nu in hunne verwachting bedrogen wa-
ren , stonden zij echter gctrofTen door dit blijk van