Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de Stalen van de provincie Groningen hem tot loon
zijner gewiglige diensten eenen gouden medaille en de
raad van Staten een zilveren beker. Deze beker door
hem aan de Gereformeerde Gemeente van Coevorden
geschonken, wordt aldaar npg bij de bediening van
het Avondmaal gebruikt. Na onderscheidene malen
het Burgermeesterschap van Coevorden, bekleed te
hebben, overleed onze edele held in het jaar 1707.
DE BELOONDE OUDERLIEFDE.
In het jaar 1574, was er eene menigte Spaansche
soldaten in ons vaderland, die, te dien tijde, bitte-
re vijanden van hetzelve waren. Gedurende den win-
ter van dat jaar, deden zij eene strooppartij (zoo als
men dit noemt) in Noord-Holland, en roofden cn
plunderden allerwegen, voornamelijk op het platte
land en in de weerlooze dorpen. Zoo overvielen zij
ook het dorp TVesizanen, en alles, wat van daar
konde vlugten, nam de wijk naar plaatsen, waar men
zekerder voor zijnen persoon en zijne goederen dacht
te zijn.
Jaï. Waar is Westzanen in Noord- Holland
gelegen, vader?
Reishabt. Aan het water de Zaan genoemd, het-
welk van de zijde van het Y een eind weegs Noord-
Holland inloopt, en langs welks boord verscheidene
aanzienlijke dorpen gelegen zijn, die te allen tijde om