Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geligl cn hem honderd rijksdaalders beloofd, als hij
in de vesting de prinsermarsch sloeg. De tamboer,
den dikken mist en de duisternis in zijn voordeel
hebbende, slaat er dapper op los, tot zelfs op de markt
toe. Dit verwekt zulk eenen schrik, dat tweehonderd
man der bezetting de vlugt neemt. Weldra waren
nu de onzen meester van liet kasteel, waar zij een
burger van Coevorden verlosten, die des anderen
daags had moeten worden opgehangen, omdat hij
met minachting van de Munsterschen gesproken had.
Na nog eenen dapperen tegenstand van de zijde des
vijands viel de geheele vesting den onzen spoedig in
handen.
Jaï. Eere dien jongen tamboer!
Reihhaet. Toen dit gevaarlijke werk binnen zoo
korten tijd zoo gelukkig -volbragt was konden onze
bevelhebbers, op het kasteel bijeen gekomen zijnde,
niet nalaten luide te erkennen: » Het is Gods hand."
Wij liadden als in een oogenblik eene belangrijke sterkte
herwonnen, dat de vijand bovendien nog honderd
vijftig man kostte, terwijl de onzen naauwelijks vijf-
tig man verloren hadden. Een ieder stond verbaasd;
niemand kon het gelooven en toen men de zekerheid
had, werd er den volgenden dag een dankdag ge-
houden , waarin een ieder hartelijk deel nam.
Keesje. Ja -waarlijk, dat was Gods hand!
Jaj. Maar Vader, werd de dappere vahdbr thijses
niet geheel vergelen?
Reishabt. Volstrekt niet! Hij werd tot commies
der magazijnen van Coevorden aangesteld op een trak-
tement van ƒ800 en ƒ200 toelage. Verder schonken