Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
koude ontvangen liad, verliet men des avonds tusschen
tien en elf ure Erm, kwam omstreeks een ure te
Dalen waar men doortrok en tegen drie ure des
morgens voor Coevorden, en doordien eene sterke
mist de duisternis nog vermeerderde, zoo digt onder
de wallen, dat men de klok konde hooren slaan en de
uren tellen.
Vas der THijiBit, geene zwarigheid in het ver-
meesteren der vesting ziende, sprak allen moed in
en deed het volk in alle stilte zoo verre voortrukken
dat de schildwachten op de wallen, hen weldra gewaar
werden en gedurig riepen: » wie daar?" Vis deb
THIJ5EB hoorde zelfs de schildwachten tegen elkander
zeggen : » Daar is iemand in de gracht!" Dit alles
hield echter onzen wakkeren held niet terug , maar hij
deed de zijnen des te spoediger aanrukken. Het ge-
roep des vijands werd hierdoor verdubbeld en, daar
de onzen alreeds langs het ijs over de eerste gracht
aan de palissaden waren, met hevig schieten afge-
wisseld. Dit hield evenwel onze dapperen niet tegen,
die weldra elkander over de palissaden tilden dezelve
aan stukken hakten en ondanks het schieten des vij-
ands tegen de wallen opvlogen, en schoon er wel
eenigen getroffen werden, niettemin onversaagd de
wallen beklommen. Nu deed vas der thuhes de
biesbruggen over de binnengracht leggen, waar men
niet zonder veel ongemak en gevaar over en aan den
binnenwal kwam , waar de vijand zich dapper weerde
en den onzen toeriep: » Komt hier, Hollandsche
lionden! wij zullen u aan den degen rijgen!" Een
tamboer werd door zekeren Kapitein over een doornhaag