Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
De tabeljaauw wordt, levend, of gedroogd, of in
tonnen gezouten, alhier te lande aangebragt. Le-
vendig aangebragt wordende, dan behoudt hij zijnen
eigenen naam; maar is dezelve gedroogd, dan wordt
hij Stokvisch en ingezouten zijnde, Zoutevisch
genoemd. Onder deze beide benamingen worden hier
te lande vele verzendingen naar andere landstreken
gedaan.
Wanneer de kleine visscherij met eenig gelukkig
gevolg plaats heeft, dan verschaft die aan onze Hol-
landsche, aan zee gelegene dorpen, eenige welvaart-,
en aan vele menschen werk en voordeel; zijnde dit
eene en andere het zakelijkste, hetwelk ik u van de
kleine visscherij heb mede te deelen. Jammer is het
evenwel, dat de haring- en walvischvangst niet meer
in den bloei verkeert, welken zij in vroeger eeuwen
had, toen alleen van de stad Enkhuizen 400 buizen
ter haringvangst voeren, en de Groenlandsche vaart
duizenden een middel van bestaan opleverde. Thans
worden echter weder alle pogingen aangewend, om deze
takken van welvaart uit hunnen kwijnenden staat op
te beuren.
De KiHDEBES, Wij bedanken u, vader! voor al
hetgeen gij ons verhaald hebt; wij hopen er, niet
alleen voor ons zelven, een leerzaam gebruik van te
maken; maar ook aan onze school-kameraden, te
hunner leering, er van mede te deelen.
Reibhabt. Kinderen! daaraan zult gij zeer wel
doen.