Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
maar er weder van onderscheiden zijn, doordien rij,
in beide de kaken, van tanden zijn voorzien, daarbij
veel kleiner en in gedaante van dezelve verschillen.
Deze zijn de Bruinvisch , de Dolphijn of Tuimelaar,
de Botshop, de Sabel-Dolphijn en de Blazer;
maar, daar deze tot het geslacht der dolphijnen, en
niet tot dat der walvisschen behooren, en ook niets
met de walvisch-vangst gemeens hebben, zoo zal ik
u van dezelve geene verdere beschrijving geven. Dit
zal ik ook niet doen van den Nartvhal, zijnde mede
een zogend waterdier, maar van eene geheel andere
gedaante, en met twee lang vooruitstekende tanden
in den bek; dan welke ook wel met eenen tand is
aangetroffen (zijnde de andere dan afgebroken) en
daarom, te onregte, door vele lieden, de Eenhoom-
Fisch genoemd wordt.
Ziet daar, kinderen! het meest wetenswaardige
wegens de walvisch-soorten ook aan ulieden medege-
deeld. Hierbij zal ik nog alleen voegen, dat er ook
zogende dieren bestaan, welke wel meest hun verblijf
in het water houden, maar ook op het land komen,
en aldaar leven kunnen. Deze hebben geene vinnen,
maar pooten, waarvan de uiteinden door een zwem-
vlies verbonden zijn, zoodat zij van de andere water-
dieren wel degelijk onderscheiden zijn. Onder dezelve
behoort het Robhen-geslaclit, waarvan eene soort,
namelijk de Zee-Hond of Gemeene Rohbe voorna-
melijk bij de walvisch-vangers in aanmerking komt.
Om dezelve te bekomen, tracht men die dieren op
het land te verrassen, alwaar men hen dikwijls in
menigte vindt liggen slapen. Men slaat hen meestal