Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Keesje. Was dal niet een schoolmeester, Vader ?
Reiisiürt. Juist. De man wiens edele daad ver-
dient gekend en nagevolgd te worden , kinderen! was
meiitdert mirues va5 deb thijseit , die binnCU Coe-
vorden, den post van koster en schoolmeester bekleed-
de j maar die groote bekwaamheden in de wiskunde
en vesting - bouwkunde bezat. Deze man, die in
September Coevorden met vrouw en kinderen verlaten
had, was naar Groningen vertrokken en had zich
daar aan den bevelhebber, den dappereneabesbaüpt,
als ingeneur aangeboden en tevens het verlangen geuit,
dat hij wel eenen aanslag op Coevorden wilde be-
proeven. Na eenig aarzelen werd de voorslag aange-
nomen en vAif DEK TUIJSE5 de last opgedragen, om
alles wat tot den aanslag noodig mögt zijn gereed te
maken. Er werden biesbruggen vervaardigd, om
daarmede over het ijs in de grachten van Coevorden
te trekken, want de aanslag werd tot den winter uit-
gesteld. Het opperbevel over de troepen , die den aan-
slag moesten helpen uitvoeren , droeg men aan den
'kloekmoedigen Overste Luitenant eijbebgeit op. Na-
dat alles gereed was, trok het leger met alles, wat tot
den goeden uitslag noodig was, onder het geleide van
den bekwamen ingeneur - schoolmeester op Coevorden
los. Men ging over Helpen, Gieten, Odoorn en
Erm, waar eijbeagek eene mannelijke aanspraak deed,
waarin hij zijn volk vertrouwen Op God inboezemde.
Hierop gaf hij hun tot wachtwoord (parool): Holland!
en tot wapenkreet: God met ons! Tot herkennings-
teeken deed ieder eene stroowisch op den lioed, en
nadat ieder man nog een maatje brandewijn tegen de