Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XCVII. AANHANGSEL OVER ATHENE.
469
Bij het intreden der eigenlijke stad
moesten de beelden van Neptunus, Minerva,
Jupiter, Apollo en de Muzen, enz. en de
tempels van Bacchus en Ceres den Apostel
dadelijk in het oog vallen en getuigenis
geven van den godsdienstzin der Atheners.
Eene straat, aan beide zijden van zuilen-
gangen voorzien, leidde rechtstreeks naar
de Agora of het groote plein der stad (zie
Les XCVll, Aant. 1), dat bezet was met
planten, versierd met standbeelden van
waar het doorluchtige «Hof der Areopa-
gieten» bijeenkwam, die op uit de rots
gehouwen banken zaten; aldaar hield
Paulus zijne gedenkwaardige redevoering.
Maar de roem van Athene was de Acro-
polis, met de prachtige gebouwen, welke op
die hoogte stonden. Het geheel was één
grootsch samenstel van architectuur en
beeldhouwwerk, gewijd aan den nationalen
roem en den dienst der goden. Jn het
midden was het Parthenon of Huis der
plattegrond van athene.
1. Parthenon, «Huis der Maagd», Tempel
van Minerva.
2. Het groote standbeeld van Minerva.
3. De Tempel v. Mars, den god des oorlogs.
de groote mannen van Athene, en omringd
door fraai versierde gangen. Het nam de
laagte tusschen de bovengenoemde hoog-
ten in. Op de Pnyx, aan de linkerzijde,
was het blok steen, staande waarop
Demosthenes en eene lange reeks mindere
redenaars de geestdrift der Atheners had-
den opgewekt. Aan de voorzijde voerden
zestien treden op naar den Areopagus of
Heuvel van Mars(2iö»ies XCVII, Aant.i),
waar, op het voorste gedeelte van den top,
de tempel van den god des oorlogs, en
in eene kloof het heiligdom der Furiën
was. Het terras op den top was de plaats,
4. Heiligdom der Furiën.
5. Tempel van Theseus.
6. Tempel van Jupiter.
7. Stadium.
Maagd — de grootste der oude tempels,
geheel van wit marmer gebouwd, waarin
zich het reusachtige beeld van Minerva,
de beschermgodin van Athene (haar naam
in het Grieksch is Athené) bevond, door
Phidias uit ivoor en goud gemaakt. Een
nog reusachtiger standbeeld der bescherm-
godin, 75 voet hoog, stond op den Acro-
polis, en stelde haar voor met een speer
en een schild, wacht houdende over de
stad. Het was gemaakt van de wapenen,
die in den slag van Marathon werden ver-
overd, en het glinsteren der zon op de
koperen oppervlakte maakte het op een