Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Vil
Bladz.
XCVI. De stokbewaarder en zijne Gevangenen.....457
€.Wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?»
XCVII. Verkondiging van den levenden God te Athene , . 462
«In Hem leven wij, bewegen ons, en zijn wij ».
XGVIIL Zegepraal der Waarheid te Efeze........470
vAlzoo wies het Woord des Heeren met macht en nam de
overhand
XGIX. Opgaande naar Jeruzalem..........477
« Maar ik acht op geen ding ».
G. Joodsche Samenzweerders en Romeinsche Beschermers. 483
« De machten, die er zijn, die zijn van God verordend ».
Cl. Paulus en Felix. — Een goedkeurend en een veroor-
deelend Geweten.............487
«Indien ons hart ons niet veroordeelt, zoo hebben wij
vrijmoedigheid tot God ».
GIL Paulus, Festus en Agrippa. - Geketende Handen
en geketende Harten............493
^Een gezant in eene keten y>.
Gin. De Reis.—EenVoorbeeld van den Invloed eens Ghristens. 498
« Zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen ».
GIV. Christus' Apostel in de Keizerlijke Stad.....505
« Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij
het sterke zou beschamen n.