Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI INHOÜD. ! ]
Bladz. 1
LXXX. De Wandeling naar Emmaüs........ 379 !
« Was ons hart niet brandende in ons?»
LXXXT. In de Opperzaal............. 388
nZiet Mijne handen en Mijne voeten, want Ik ben het Zelf».
LXXXII. De Morgen aan de Zee van Tiberias..... 387
« Volg Mij na, en Ik zal u visschers der menschen maken ».
LXXXIIL De Hemelvaart............. 392
« Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten Hemeln.
LXXXIV. De Gave van den Heiligen Geest...... 396
d Zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest».
LXXXV. Zegeningen door den Naam van Jezus .... 402
«En door het geloof in Zijn naam heeft Zijn naam
dezen gesterkt».
LXXXVL De Vyand zaait Onkruid in de Tarwe .... 406
« Zij zijn niet allen Israël^ die uit Israël zijn n.
LXXXVII. De eerste Martelaar........... 411
nlndien wij verdragen, wij zullen ookmet Hem heerscheym.
LXXXVJIL De Prediking van het Woord aan den Kamerling. 416 '
«Zoo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het woord Godsrt.
LXXXIX. De Bekeering van Paulus......... 421
« Zou iets voor den Heer te wonderlijk zijn f »
XC. Wonderen van Genade. — Leven en Gezondheid
voor Lichaam en Ziel.......... 427
« De werken, die Ik doe, zal hij ook doen ».
XCI. De godvruchtige Romein......... 431
1 Eenzelfde Heer is Heer van allen, rijk zijnde over
1 allen, die Hem aanroepen yt.
XCIL Het Evangelie voor de Heidenen...... 485
« Dit is van den Heere geschied, en het is wonderlijk
in onze oogen ».
XCIIL Een Engel tot Bevrijding en ten Oordeel gezonden. 440
• «De Heer behoedt den géloovige, en vergeldt over^
vloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft».
XCIV. De eerste Zendingsreis. — De Strijd om eene Ziel. 444
« De Satan heeft ulieden zeer begeerd .... maar.... »
xcv.
« Kom over en help ons».