Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Bladz.
LXIV. In den Tempel, - De laatste Verwerping. ... 293
nDen Joden eene ergernis en den Grieken eene dwaasheide,
LXV. Op den Olijfberg.- Betreffende den Val van Jeruzalem. 297
a Jeruzalem zal van de Heidenen vertreden worden*.
LXVI. Op den Olijfberg. - Over deWederkomst van Christus. 306
tt Mijn loon is met My, om een iegelijk te ver gelden j gelijk
zijn werk zal zijn ».
LXVIL Op den Olijfberg. - Over het laatste Oordeel . . 310
« Want wij zxdlen allen geopenbaard worden voor den
rechterstoel van Christus
LXVIII. De Samenzweerders............315
« Die op Mijne ziel loeren, beraadslage7i samen ».
LXIX. Het laatste Avondmaal. - I............319
a Maar ik hen in het middeti van u, als een, die dient-»,
LXX. Het laatste Avondmaal. - H........325
a Doet dat tot Mij7ie gedachtenis-».
LXXI. Jezus' Gebed voor Zijn Volk.........332
«Een Voorspraak hij den Vader)).
LXXIL In Gethsemane.............336
«Schouwt het aan, ziet of er eene smart zij gelijk
Mijne smart)).
LXXIII. 'Verraden, Verlaten en Verloochend......341
« Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geërgerd worden ».
LXXIV. Voor den Raad..............346
li En zij allen oordeelden Hem des doods schuldig te zijn r).
LXXV. Voor den Stadhouder...........351
«//c héb in dezen Mensch geene schuld gevonden-».
LXXVI. De Kruisiging. - I . ...........358
« Dewelke het kruis heeft verdragen en de schande veracht».
LXXVII. De Kruisiging. - II............364
« De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen
aanloopen ».
LXXVni. De Avond voor den Sabbat.........369
« Gij zult schreiest en klagelijk weenen^ maar de wereld
zal zich verblijden ».
LXXIX. De Morgen van den derden Dag.......373
«Gry zult bedroefd zijn, maar xiwe droef heid zal tot blijd-
schap worden ».