Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV INHOCD.
Bladz.
XLVII. De Blindgeborene.............215
«Eén ding weet ik, dat ik blind was, en nu zie»,
XLVm. De Herder en de Schapen..........219
*Ik ben de goede Herder»,
XLIX. Over de Vergevensgezindheid.........22(5
* Gelijherwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft»,
L. Het laatste Vertrek uit Galilea........230
*Hij richtte Zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen»,
LI. De Maaltijd van den Overste der Farizeën .... 234
ikNiet gelijkerwijs de wereld geeft, geef ik u».
Lil. De Gelijkenis van den verloren Zoon......238
ft Er is blijdschap in den Hemel over eenen zondaar, die
zich bekeert».
LUI. Aangaande deze Wereld en de toekomende.... 243
üBedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde ryn».
LIV, Twee Gelijkenissen over het Gebed.......248
«.Heer! leer ons bidden )y.
LV. De Kinderkens en de rijke Jongeling......252
8 Wat ontbreekt mij nog »?
LVI. De Vraag van Petrus............255
€Wat zal ons dan geworden »f
LVIL De tv^ee Vragen van den Wetgeleerde......261
« Wat doende zal ik het eeuwige leven beêi*venf » « Wie is
mijn naaste 9 f
LVIIL Jezus' Vrienden te Bethanië.........266
ttEén ding is noodig».
LIX. De Opwekking van Lazarus.........270
«Ik ben de Opstanding en het Leven».
LX. De laatste Reis..............275
« Zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou open-
baar worden
LXI. Te Jericho. - De Blinde en de Tollenaar .... 279
ft Hij wil de verdrevenen van Israël verzamelen it.
LXIL De plechtige Intocht in Jeruzalem.......288
uZie, uw Koning komtlyt
LXIIL In den Tempel. - Gelykenissen........288
« Zie dan de goedertierenheid en strengheid van God