Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. 111
Bladz.
XXXI. Geschillen over deu Sabbat.........142
«.De Zoon des menschen is Heer ook van den Sabbat».
XXXII. De twaalf Apostelen...........147
« Weid Mijne schapen ».
XXXIII. Tegenstand van Vijanden en van Vrienden ... 151
«Hij heeft den duivel, en is uitzinnig d.
XXXIV. Het Leeren door Gelijkenissen. - 1......156
«Ziet dan, hoe gij hoortD. ^
XXXV. Het Leeren door Gelijkenissen. - II.....162
«Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken t ?
XXXVI. De nachtelijke Tocht op het Meer......166
« Ook de wind en de zee zijn Hem gehoorzaam ».
XXXVII. De Bezetene in het Land der Gergesenen. ... 169
« Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de
werken des duivels verbreken zou».
XXXVIII. De Dood van Johannes den Dooper......174
« Getrouw tot den dood».
XXXIX. Het Spijzigen der vijf duizend........178
* Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld».
XL. Het Vï^andelen op de Zee..........182
« Zonder Mij kunt gij niets doen».
XLI. In Fenicië...............186
« Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen,
die Hem aanroepen ».
XLII. In Dekapolis..............191
« Doch mijn God zal vervullen al uwe nooddruft----door
Christus Jezus».
XLIII. De Belijdenis van Petrus..........195
« Gij zijt Petrus».
XLIV. De Verheerlijking op den Berg........200
« Aanschouwers van Zijne Majesteit d.
XLV. De bezeten Knaap............204
« Waarom hebben loij hetn niet kunnen uitwerpen » ?
XLVI. Het Loofhuttenfeest...........209
* Hij was in de wereld, en de wereld heeft Hem niet
gekend ».