Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 XXVIIl. TR JERUZALEM. - DE KREUPELE TE HETHESDA.
Les XXYIII. — Te Jeruzalem. — De kreupele te Bethesda.
nik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft.»
Te lezen — Joh. V : i—16.
Te leeren — Jes. LVIl : -18; Rom. VII : 18; Phil. IV : 13. (Ps. 130 : 1, 2).
Voor den Onderwijzer.
Het wonder, dat hier verhaald wordt, is vooral belangrijk om hetgeen het
ten gevolge had — de vervolging, die Christus daarna had te verduren. Voor
zoover de geschiedenis aangaat is deze Les (over het wonder) slechts eene
inleiding voor de volgende (over de vervolging). Maar door dus de genezing
van den gebrekkigen man op zichzelve te nemen en in deze Les, afgescheiden
van hare gevolgen, te beschouwen, wordt de gelegenheid gegeven om er eene
leering uit te putten voor het geestelijke leven, welke te belangrijk en van
te practischen aard is, om met vrucht in de tien of twaalf minuten nan het
einde van eene Les behandeld te kunnen worden. Welke deze geestelijke
leering is, zal blijken uil de begeleidende Schets, die, schijnbaar in strijd met
den regel, in Les XXV gesteld, hoofdzakelijk uit het verhaal en de toepassing
bestaat. Het onderwerp is, in hel kort, dit — Hoe het onmogelijke gedaan
kan worden.
Vele leerlingen der Zondagschool geven toe, dal de roepstemmen van God
dringend zijn en vol genade — zij twijfelen er niet aan, dat zij dan alleen
volkomen gelukkig kunnen zijn, wanneer zij er aan gehoorzamen — zij nemen
zich ook voor dit te doen — maar toch gebeurt het nooit. W\iarom niet?
De ware oorzaak is «de keten hunner zonden». Maar de reden, welke velen
hunner zouden opgeven, is de onbetwistbare waarheid, dat de mensch van
nature onbekwaam is om iets goeds te willen of te doen. Het is niets anders
dan eene verontschuldiging, maar zij bedriegen er zichzelf mede, en zij
denken, dat, indien zij zich ooit werkelijk bekeeren en gelooven, het zal zijn
omdat eene onweerstaanbare, bovennatuurlijke macht hen dwingt.
Wij willen in deze Les eens handelen over dat verdraaien van wat eene
zekere en ernstige waarheid is, zooals dat maar al te veel voorkomt. Indien
er voorbeelden noodig mochten zijn, zal men een dei' hier gegevene kunnen
gebruiken: — De oogst is afhankelijk van Gods regen en zonneschijn, maar
de landbouwer moet ploegen, zaaien, enz.; de wind stuwl het schip voort,
maar de zeilen moeten geheschen worden om dien op te vangen.
Er is eene practische moeilijkheid bij het onderwijs van deze geschiedenis,
veroorzaakt door de waarschijnlijke onechtheid van het vierde vers (/i'e .lani 3).
Er schijnt weinig twijfel aan te zijn, dat dit vers werkelijk eene dier «over-
leveringen» is, die geen Protestant op ééne lijn met de Schrift zou willen
plaatsen. Daarentegen is het niet goed om bij fouten, die bij de overschrijving
ingeslopen kunnen zijn, stil te staan, anders dan met de verstgevorderde.