Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
II INHOUD. ■
Bladz.
XIII. De Getuigenis van den Dooper........ 52 !
« Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der
waarheid getuigenis gegeven-».
XIV. 55
« Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen».
XV. Het eerste Wonder ............. 60
« De Zoon des Menschen is gekonwn etende en drinkende t.
XVI. Het Gesprek met Nicodemus......... 64
« Gijlieden moet wederom geboren worden ».
XVII. In Samarië............... 70
« Zoo iemand dorst, die konie tot Mij en drinke».
XVIII. De koninklijke Hoveling van Kapernaüm .... 79
« De gehoorzaamheid des geloofs ».
XIX. De Verwerping te Nazareth......... 85
« Is deze niet de timmerman » ?
XX. De Eoeping der Visschers.......... 94
« Zie! wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd-».
XXI. Een Sabbat te Kapernaüm.......... lOÖ
« Krachtig in werken en ivoorden n.
XXII. De Melaatsche.............. 104
f Eertijds verre — ndbg geworden ».
XXIII. De Romeinsche Hoofdman en zijn Knecht .... 108
«Ik heb zoo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden ».
XXIV. De Zoon der Weduwe te Naïn........ 113
« De dooden zullen hooren de stem des Zoons Gods».
XXV. De Geraakte............... , 117
« Wie is deze, die oJJc de zonden vergeeft»*
XXVI. De Roeping van den Tollenaar........ 121
« Een vriend van Tolletiaren en Zondaren».
XXVII. De kranke Vrouw en het Dochtertje van Jaïrus . . 126
« Alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft».
xxvm. Te Jeruzalem. — De Kreupele te Bethesda. . . . 130
tik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft».
XXIX. Te Jeruzalem. — Vervolging......... 134
« Opdat zij allen den Zoon eeren gelijk zij den Vader eeren i>.
XXX. De Parizeer en de boetvaardige Zondares .... 138
« Wie van dezen zal Hem meer liefhebben » ?