Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
Bladz.
Inleiding..................1
I. De Vleeschwording..................3
«ifet Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond m.
II. Profetieën van den toekomstigen Verlosser.....6
« Gelijk Bij gesproken heeft door den mond Zijner heilige
Profeten ».
III. De Volheid des Tijds..............11
« En zij zullen komen tot den wensch aller Heidenen».
IV, De Geboorte van Jezus Cliristus .........15
aEen Kind is ons geborene.
V, De Besnijdenis en de Voorstelling in den Tenjpel ... 20
<i Geworden onder de Wetn.
VI. De V^ijzen uit het Oosten............23
li Een licht tot verlichting der Heidenen
VII. De Vlucht voor Herodes............27
« Alsnu weet ik, dat de Heer Zijn Gezalfde behoudt».
VIII. Het Verblijf te Nazareth............30
<i Hij zal een Nazarener geheeten worden
IX. Het eerste Paaschfeest.............35
« Wist gij niet, dat ik moest zijn in de dingen mijns Vadei^s »?
X. De Voorlooper................40
« Gij zult voor het aangezicht des Heeren henengaan, om Zijn
weg te bereiden ».
XL De Doop, het Vasten en de Verzoekiog.......44
«In alles moest Hij den broederen gelijk worden ».
XIL De drie Verzoekingen.............47
ff Die in alle dingen, gelijk als luij, is verzocht geweest, doch
zonder zonde)).