Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIX. AANHANGSEL OVER DE TIJDREKENING VAX DEN ARBEID IN GALILEA. 92
1. Eerste roeping der visschers
j 1 2. Wonderen te Kapernaüm. .
3. Prediking in Galilea.....
4. Tweede roeping der visschers
ïi
5. De Bergrede..........
6. De Melaatsche........
7. De Hoofdman over honderd.
8. De Weduwe van Naïn. . . .
IH
(9. De Kreupele.......
10. Hoeping van Mattheus. . . .
V11. Feest ten huize v. Mattheus, enz
I Jairus en de kranke vrouw.
\13. Blinden, stommen, enz, . . .
14. Te Jeruzalem (Joh. V).
*
ri5.
IV
Boodschap van Johannes den [
Dooper, enz............
16. De Boetvaardige Zondares . . ,
17. Rondreize............!
In het gezaaide op den Sabbath. '
In een synagoge op den Sabbath ,
\ 20. Vertrek naar de zee......!
(21. Keuze der twaalven......1
(18.
\l9.
Matth.
IV : 12—22.
VIH: 14-17.
IV : 23—25.
V—VI.
VIH : 1—4.
VHI : 5—13.
IX : 2—8.
IX : 9.
IX : 10—17.
IX : 18—26.
IX : 27—38.
XI : 2-30.
XII : 1-8.
XII : 9—14.
XH: 15—21.
X : 1—4.
M.\rk.
1 : 14—20.
I : 21-35.
I : 36—39.
I : 40—45.
H : 1—12.
H : 13, 14.
H : 15-22.
V : 21—43.

|24.
(25.
i26.
^ 29.
30.
31.
32.
22. Genezing van den bezetene — [
Beschuldijfingen.........
23. « Zijne moeder en Zijne broe-
ders»..............................XH: 46—50.
Onderwijs door gelijkenissen . I XHl : 1—52.
Reis over het meer............VIII: 23—27.
De bezetene van Gadara, . . . VIII: 28, IX: 1
Bezoek te Nazareth............XIH:53—58.
De twaalven uitgezonden ... X : 5—42.
Dood van Johannes den Doo-
per, enz..........................XIV : 1—12.
Vertrek naar een woeste plaats
(.lob. VI : 1—3)................XIV: 13, 14.
Spijziging der 5000 (Joh. VI :
4-15)............................XIV: 15-21.
Wandelen op de zee (Joh. VI:
16-21)..........................XIV: 22—33.
33. In het land van Gennesaret. . XIV:34—36.
34. Toespraak te Kapernaüm (Joh
i VI : 22—71).........
\ 35. Beschuldigingen der Farizeën. XV : 1—20.
II : 23—28.
IH : 1—6.
IH : 7-12.
IH : 13—19.
XH: 22—45. , IH : 22—30.
IH : 31—35.
IV : 1—34.
IV : 35—41.
V : 1—20.
VI : 1-6.
VI : 7-13.
VI : 14—29.
VI : 30-34.
VI : 35-44.
VI : 45—52.
VI : 53-56.
VII : 1—23.
Luk.
IV : 31—41.
IV : 42-44.
V : 1-11.
VI:17—40(?)
V : 12-16.
VH : 1—10.
VH : 11-17.
V : 17—26.
V : 27, 28.
V : 29—39.
VHI: 41—56.
VII : 18—35.
VH: 36—50.
VIII : 1—3.
VI : 1—5.
VI : 1—11.
VI : 12—16.
XI : 14-32.
VIH: 19—21.
VHI : 4—18.
VIII: 22—25.
VIH: 26-40.
IX : 1-6.
IX : 7—9.
IX : 10, 11.
IX : 12—17.
Het is duidelijk, dat er tusschen de ver-
schillende groepen, en ook tusschen som-
mige der afdeelingen, ruimte genoeg is
voor al de reizen, enz. van den Heer,