Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C H 3
a^re lijvigheid vprfchaft, eene meer Untte kleur claet
aannemen , en alzoo het uiterlijk lianzicn verbetert. Dé
huismoeder zich van de zuiverheid des Honigs \viU
iende overtuigen , mengt denzelven met koud watet*^
wanneer dadelijk het meel naar den bodem zakt; wartn
water is hier toe ongefchikt, omdat dit het meel op-
lost, en dus een gedeelte daar van onoplosbaar met
den Honig vereenigt (""j.
Voor eenige jaren werden reeds in de buitenlandfchë
Journalen middelen opgegeven , waardoor die bijzonde^.
te, onaangename, geile fnlaak den Honig kon ontno-
men, en men in Haat gelleld worden dien, bijna alge«
meen,voor fuiker in de huishouding te kunnen gebruik-
ken. Dé bereiding, w^elke , na herhaalde proefnemin-
gen, mij het beste is voorgekomen, is deze: vier pon«
den Honig met twee ponden water en één pond houts^
kolen te koöken, totdat het mcngfel eenige liivigheid j
als van dunnë lieroop begint re krijgen , wanneer meri
de houtskool in eene zeef of teems, affcheidt; hierna
zuivert men het duorgezegehe vocht met eiwit, en laat
het, na een korte opwelling, door een' digteii baaijeh
lap vloeijen: het nu heldere vocht kookt men op eert
matig vuur tot eene dikke firoop ffj. Door deze be-
werking verliest de Honig bijna geheel znne eigetl
fmaak , maar niets van Zijne zoetigheid. Tn gewlgf.
heb ik bijna een vierde verloren;
Treden wij thans
n. HET PLANTENRIJK lil, dat, hit hoofde
van deszelfs uitgeilrekthcid, niet minder vruchtbaar is
in voorwerpen ,die bus tot voedfel verllrel^en , en evert
zeer. van wege hare bijzondere foort v^ili voedicldof,
en daar uit voortfpruitende nuttigheid , onze aandachtige
en naauwgezette overweging vorderen, bijzonder vvan^?^
neer wij de gevaren, welke bij hiar gebruik cns om-
ringen, en fums met een doodclijk gevolg dreigen,
gadeilaan.
I. Het eerste en voornaamfle voedfelfoort, dathctïel-
ve oplevert, is, buiten alle tegenfpraak : /iet Koorn ^
dat ons, behalve het voedend brood, ook meel en grut-
ten
c*) P A R M E N TI £ R, mi nel derft Zucker zu ergärizen, p. Ö3.
Q) Ibid. p4g. ó<5,
F a