Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 82 )
Door ouderdom wordt de Honig bitter C*).
Vermits de Hoiiig deelt in de eigenfchappen der
planten, waarop zij verzameld wordt, zoo dat die,
welke op welriekende kruiden wordt gewonnen, eenen
geurigen fmaak verkrijgt, waar in men de Roos, deRo-
feniarijn , enz, kan proeven, en de kooplieden, om dien
fmaak na te bootfen , fomtijds een' verfchen Rozemariintak
in denzelven leggen ; en daar de Bijën , welke op Alfem
en diergelijke bittere, hoe zeer fpecerijachtige planten azen,
eenen eenigzins bitteren Honig opleveren : zoo is het
meer te verwonderen dan te geloven, hetgene spiel-
HANN ronduit verzekert : ,, dat er geen vergiftige
^ Honig gevonden wordt, en dat hetgene men daar,
'5, van verhaald heeft ^ op valfche vooronderftellingen
,, rust -(t) : " vvant niet alleen verzekert een ander
fchrijver: - dat zij zeer fchadelijk is, in die plaatfen,
5, waar veel vergiftige planten zijnCg);" maar xeno-
PHON verhaalt van. een' Honig, die doodeliike gevol-
gen te weeg bragt , en de Ibldaten bij Trebifonde aan
dronkenen , woedenden en ftervenden deed gelijken; en
dat oudtijds de IJcracIifche Honig vergiftig was, is
toejïefcln-even aan de menigte Oleanders, waarvan de
/ boslchen aldaar destijds overvloeiden C^). Gelukkig,,
dat er weinige plaatfen zijn, alwaar'eene zoo groote
mi-nigte vergiftige kruiden groeit , en dat men aldaar
in het geheel geen w^erk maakt van de Bijën j-omdat
men er den Honig niet gebruikt.
Het is >ntusfchen altoos ^ed te onderzoeken, welke
foort van llouig men aankoopt, waar dezelve is ge-
teeld , en waarop de IVijën, van dewelken hij is ge-
wonnen, hebben geaasd. Onze vaderlandfche Honig is,
in alle gevallen, van die verdenking vrii.
Tot het inle-zgen van vruchten ftaat de Honig ver
beneden de fuikcr,omdat hij zoo zeer tot gesting over-
helt, en eenen hem altoos eigenen fmaak aan dezelve
mededeelt, die eene fijne en geoefende tong niet altoos
aangenaam vindt.
Somwijlen wordt de Honig vervalscht, waartoe voor-
al meel gebezigd wordt, hetgene denzelven eene meer-
de-
re^) Rubbtj, Bfat. Med, 318.
CO Med. 584.
OD fl'Stnrie der Infecten, 11. 47.
M at th 10 L, Conim. in Dioscorid, p. m. 2r8»